Informacje ogólne

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych .


 1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

 2. Medycyna pracy

 3. Badania kierowców


Organizacja i zadania komórek organizacyjnych.

W strukturę organizacyjną Poradni wchodzą następujące komórki:


Częstochowa, al.Armii Krajowej 36

 1. Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej kod 0010

 2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy kod 9450

 3. Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej kod 0032

 4. Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej kod 0034


Częstochowa, ul.Lipowa 51 m 22


 1. Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej kod 0010

 2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy kod 9450

 3. Punkt szczepień kod 9600

Ceny badań profilaktycznych pracowników i kierowców


 1. Badanie profilaktyczne pracowników – 50,00 zł.

 2. Aktualizacja książeczki sanitarno-epidemiologicznej – 30,00 zł.

 3. Badanie kierowców – 200,00 zł.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Poradnia udostępnia dokumentację medyczną na wniosek uprawnionych organów oraz za odpłatnością na prośbę pacjenta.

 2. Dokumentacja udostępniana jest w formie kserokopii za odpłatnością 30 gr. za stronę.

 3. Za zgodność z oryginałem dokumentację potwierdzają lekarze zatrudnieni w Poradni.


  Badania kierowców i pracownicze