Zasady przyjęć studentów

W budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, ul. Armii Krajowej 36 działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Medycyny Rodzinnej" udzielający bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zasady przyjęć studentów zostały określone w komunikacie rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.06.2003 r. 

  1. Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej 1 miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
  2. Złożenie deklaracji uprawnia ww. osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.

Przychodnia czynna w dni powszednie w godz. 800 - 1800 ,
 

Bliższe informacje tel. (0-34) 3-250-339
(tel. wewnętrzny Politechniki 339)